دستگیره سنگین آلومینیومی تک نوین

برای بزرگ نمایی تصویر لطفا روی عکس کلیک کنید.

توضیحات محصول:

این محصول از سری دستگیره سنگین آلومینیومی کارگاه صنعتی تک نوین می باشد.