لولا سبک آلومینیومی تک نوین

برای بزرگ نمایی تصویر لطفا روی عکس کلیک کنید.

توضیحات محصول:

این محصول از سری لولا سبک آلومینیومی کارگاه صنعتی تک نوین می باشد.
برای دیدن ضخامت نوع لولا لطفا عکس را بزرگ نمایی کنید.